กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

5 ทุนเรียนต่อ ในประเทศแถบยุโรป

5 ทุนเรียนต่อ ในประเทศแถบยุโรป

5 ทุนเรียนต่อ ในประเทศแถบยุโรป การศึกษาถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ยิ่งการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วนั้น ยิ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึ้นไปอีก แต่การไปเรียนที่ต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องมีทุนในการเรียน เพราะว่าค่าใช้จ่ายขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศนั้นสูงมาก ทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้ วันนี้ riianroo.com มี 5ทุนจากประเทศในยุโรป มาฝากเพื่อน ๆ กัน

5 ทุนเรียนต่อ ต่างประเทศในโซนยุโรป

ประเทศในยุโรป : ทุนสหภาพยุโรป Erasmus Mundus

ประเทศในยุโรป : ทุนสหภาพยุโรป Erasmus Mundus

Erasmus Mundus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรป เน้นช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา โดยให้ทุนในหลักสูตรเดียวกันให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ถึง 2-3 ประเทศ โดยเรียนประเทศละ 1-2 เทอม และข่าวดีที่ทุกคนรอฟังก็คือ เขาครอบคลุมสนับสนุนเงินเดือนและที่พักให้ด้วย ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
 • ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • สนับสนุนเงินเดือนและที่พัก

เงื่อนไข :

 • เป็นนักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป
 • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลการเรียนและความสามารถทางภาษา

ประเทศอังกฤษ : ทุน Chevening

ประเทศอังกฤษ : ทุน Chevening

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่น ๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าสมัครวีซ่า
 • ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

เงื่อนไข :

 • มีสัญชาติไทย
 • มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
 •  มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

ประเทศฝรั่งเศส : ทุน Franco-Thai

ประเทศฝรั่งเศส : ทุน Franco-Thai

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดสถาบัน ไม่ต้องใช้คืน มีทั้งทุนสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีทั้งแบบทุนเต็มจำนวน หรือครอบคลุมแค่บางส่วน และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสด้วยนะ ส่วนมูลค่าทุนการศึกษาก็เริ่ดมาก ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • มีสวัสดิการสังคมเงินรายได้ เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • สวัสดิการนักเรียนทุน
 • ประกันสุขภาพ
 • หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน
 • ช่วยเหลือในการจองที่พัก
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีก่อนเดินทาง

เงื่อนไข :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถานศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสแล้ว (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสได้

ประเทศเยอรมัน : ทุน DAAD

ประเทศเยอรมัน : ทุน DAAD

ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนเพื่อการทำวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สถาบันในประเทศเยอรมนี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละรอบก็มีมหาลัยดัง ๆ หลายที่ หลากหลายสาขาเปิดรับ ใครอยากไปเยอรมันปักหมุดรอไว้เลย ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • สนับสนุนเงินรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท)
 • การประกันสุขภาพในเยอรมนี
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาและการวิจัย
 • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มด้วย

เงื่อนไข

 • ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ (Feststellungsprüfung / Assessment test)
 • มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศบ้านเกิดของตนในอนาคต
 • ทุนนี้มอบให้กับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาซึ่งยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการทำงานมาบ้างแล้ว
 • ได้รับปริญญาตรีในช่วง 6 ปีก่อนการสมัครทุนนี้
 • ไม่พิจารณาผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 15 เดือน ณ เวลาที่สมัคร

ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ : ทุน Swiss Government Excellence Scholarships

ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ : ทุน Swiss Government Excellence Scholarships

ทุนรัฐบาลสวิส มอบทุนให้บัณฑิตต่างชาติจากทุกสาขาและโอกาสในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หรือ postdoctoral research ในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าที่พัก ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา

การขอทุนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ทุกคนที่มีเป้าหมาย ที่แน่วแน่ อย่าล้มเลิกความตั้งใจกลางคัน เพราะว่าการได้รับการศึกษา จากประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทุนเป็นทุนจากรัฐบาล ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือทุนจากสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในชีวิตการศึกษาของคุณ itgatgate.com

เราเชื่อว่าคนทุก ๆ คงมีมหาวิทยาลัยที่อยากไปเรียนในอนาคตอยู่แล้ว การได้ไปเรียนต่อในที่ที่ตัวเองต้องการนั้น คงดีไม่น้อยเลย เพราะว่าการเรียนถ้าเราได้อยู่ได้สภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะทำให้ชีวิตกันอย่างแน่นอนเลยค่ะ 5 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากไปเรียน ให้ทุกๆ คนเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกที่เรียนต่อกัน