กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

5 คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน

คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน

คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน

5 คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน เลือกคณะเรียนให้ด้ เพื่ออนาคตที่มั่นคง

ส่วนใหญ่แล้วน้อง ๆ  ระดับมัธยมที่จะเข้ามหาวิทยาลัย มักจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนต่อเอาไว้อย่างดีแล้ว  ว่าต้องการจะเข้าศึกษาต่อในสาขาไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกตามความถนัด

และความชอบของตัวเองเป็นหลัก แต่ช่วงปีที่ผ่านมามีน้อง ๆ จำนวนไม่น้อย ที่ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าไม่อยากตกงาน เราจะต้องเรียนคณะไหน ดังนั้น บทความเกี่ยวกับการศึกษาในวันนี้เลยขอ

แนะนำ 5 คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน ให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเพื่อนำไปเป็นตัวเลือก ส่วนจะมีคณะไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปดูพร้อม riianroo.com เลย

แนะนำ 5 คณะความเสี่ยงต่ำ เรียนไปไม่ตกงานแน่นอน

การเรียนรู้
การเรียนรู้

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health care)

ต้องบอกว่านิสิตที่ตลาดกำลังต้องการมาก ๆ ในปัจจุบัน มันคือนิสิตที่มาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health care) จากสถิติพบว่า นักศึกษาที่จบจากสาขานี้ มีโอกาสเสี่ยงตกงานต่ำมาก เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปกี่ปี เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดได้แบบไม่รู้จบ  ยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยิ่งมีคนให้ความสำคัญมากขึ้น เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ก็จะยังเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีวันตกงาน เพราะความต้องการของตลาดงานทั่วโลกไม่เพียงพอ อีกอย่างเป็นสายอาชีพที่เรียนยาก และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มีอาชีพรองรับแน่นอนแทบทั้งสิ้นนั่นเอง ส่วนสาขาที่น่าเรียนก็ประกอบไปด้วย แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์  และชีวการแพทย์ เป็นต้นค่ะ

คณะที่เรียนแล้วไม่ตกงาน
คณะที่เรียนแล้วไม่ตกงาน

2. การเงิน การลงทุน

อีกสาขาวิชาที่น่าสนใจ และเชื่อว่าเรียนจบมาแล้ว โอกาสตกงานจะต่ำอย่างแน่นอน คือการเรียนเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ประกันภัย และอสังหา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวเรา และเป็นสิ่งที่มนุษย์ตัดออกจากชีวิตไม่ได้ สายงานนี้บอกเลยยังไงก็ไม่ตกงาน เพราะงานที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว อย่างการเงิน การลงทุน โดยเฉพาะอาชีพด้านการให้คำปรึกษาก็กำลังมาแรงยิ่งบวกกับเศรษฐกิจในยุคนี้ การจะลงทุนหรือนำเงินไปใช้อะไรก็ตาม จะใช้แบบใจคิดคงไม่ได้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญ ผู้คำปรึกษา ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับตลาดผู้บริโภค ส่วนคณะและสาขาที่น่าสนใจก็อย่างเช่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงิน และคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน เป็นต้น

3. เทคโนโลยีนวัตกรรม

เมื่อเทียบกับสองสาขาแรก สาขาที่ยืนหนึ่งเรื่องไม่ตกงาน ต้องยกให้ เทคโนโลยีนวัตกรรมเลยค่ะ เพราะนี่เป็นสายอาชีพที่ตลาดต้องการมากที่สุด แถมในปัจจุบันบุคลากรในสาขานี้ ยุงถือว่าขาดตลาดด้วย หลายคนอาจจะงงว่าเทคโนโลยีนวัตกรร  จบมาแล้วทำงานอะไร ก็อย่างเช่น โปรแกรมเมอร์ เทสเตอร์ และสายออกแบบอย่าง UX/UI เป็นต้น จะเห็นว่าอาชีพเหล่านี้ถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างสูงในขณะนี้ เพราะในประเทศไทยมีคณะสาขาที่สอนสายอาชีพนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยอิงจากเว็บรับสมัครงานส่วนใหญ่สายเทคโนโลยีแทบจะเป็นอันดับ 1 ที่หลาย ๆ องค์กรต้องการตัว หากฝีมือดีโปรไฟล์แน่นๆหางานไม่ยากและไม่ตกงานรับรองได้ ส่วนคณะที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้นค่ะ

4. วิศวกรรม โลจีสติกส์ และโทรคมนาคม

ต้องบอกว่าคณะวิศวกรรม เป็นคณะที่รองรับความต้องการของตลาดมากเป็นอันกับต้น ๆ และส่วนใหญ่ผู้ที่จบในสาขาวิชานี้ จะได้เข้าทำงานต่อทันทีหลังเรียนจบ แต่ไม่ใช่แค่วิศวกรรมเท่านั้นที่มาแรง เพราะโลจิสติกส์กับโทรคมนาคมก็กำลังมาแรงไม่แพ้กัน เอาแค่ในประเทศการเติบโตด้านโลจิสติกส์และโทรคมนาคมเติบโตไวมากอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่มีทางเลือกมากขึ้น และเส้นทางรถไฟฟ้าที่เริ่มทยอยเปิดหลายเส้นทางทำให้ความต้องการแรงงานเพื่อดูแลหน้าที่ในส่วนงานนนี้เป็นจำนวนมากและเป็นที่แน่นอนว่า ไม่เสี่ยงตกงาน ซึ่งคณะที่น่าสนใจได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะโลจิสติกส์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสังคม

คณะน่าเรียน
คณะน่าเรียน

5. สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม การควบคุม

สุดท้ายขอนำนำเป็นสายสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการควบคุมเลยค่ะ โลกของเราปัจจุบันไม่ว่าเราจะมองไปทางไป ก็เห็นป้ายที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมด ทุกไซต์งานก่อสร้าง หรือการก่อตั้งอะไรสักอย่าง ต้องมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เข้าไปดูแลเสมอ ถ้าเอาจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดง่าย ๆ เลย ก็คือขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำรักษ์โลกลดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต หรือซื้อขวดน้ำ=ปลูกต้นไม้ ก็เป็นหน้าที่ของสายสิ่งแวดล้อมที่จะคอยพัฒนาแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อม และแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่ความเสี่ยงตกงานน้อยมาก เพราะหลาย ๆ องค์กรต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้าไปดูแล และพัฒนาทรัพยากรขององค์กร ที่นอกจากจะต้องลดต้นทุนแล้วต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเอง

น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน กล่าวคือไม่ได้ตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่ต้น ว่าอยากจะทำอาชีพนั้น อยากจะเรียนคณะนี้ ลองเอาทั้ง 5 คณะที่เราแนะนำไปปรับพิจารณาได้เลย ถ้าเป้าหมายของน้อง ๆ คือการเรียนจบออกมาแล้วมีงานรองรับ การศึกษาต่อใน 5 คณะนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

เทรนด์ออกกำลังกายที่มาแรงสุด ๆ ในปี 2021

เทรนด์ออกกำลังกายที่มาแรงสุด ๆ ในปี 2021
เทรนด์ออกกำลังกายที่มาแรงสุด ๆ ในปี 2021 

อย่างที่ทราบกันดี ว่าช่วงนี้ประเทศของเราและทั่วโลก กำลังอยู่ในช่วงเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ดังนั้น รูปแบบการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬามันจึงต่างออกไปจากเดิม โดยวันนี่เราพาไปดูว่า เทรนด์ออกกำลังกายที่มาแรงสุด ๆ ในปี 2021 มันมีอะไรบ้าง พร้อมแล้วไปกันเลย