กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน

ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน

ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน

การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การเลือกสถาบันการเรียนให้ลูกหลานท่านหรือตัวเองก็จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ที่ดีและมีคุณภาพที่สุงสุดวันนี้เราพาไป ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งวัดผลจากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. ทุน พสวท. การชิงทุนต่างประเทศ และรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ จัดโดย สพม. 19-33 ในปี 2559 ที่ผ่านมาค่ะ มาดูไปพร้อมกันกับ riianroo.com เลยดีกว่าโรงเรียนไหนน่าเรียนบ้าง

ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน

1.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Wittayayon School)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Wittayayon School)

อันดับ1นั้นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดขอนแก่น(โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งแรกของขอนแก่นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจำนวนนักเรียนประมาณ 4,616 คนคน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 300 คน  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนคัดหัวกะทิ เพราะระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพค่ะ

สีประจำโรงเรียน สีชมพู-สีฟ้า-เหลือง                                                                                                                   

คติ พจน์ของโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ – ผู้มีความรู้ดี คือผู้เจริญ

2.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี (Udonpittayanukoon School)

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี (Udonpittayanukoon School)

ลงมาเป็นอันดับ2คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ประเภทสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในปัจจุบันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนั้นเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ และขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนดีมัคุณภาพรวมคนหน้าตาดีเอาไว้ด้วยค่ะ

คติพจน์ อุดรพิทย์คือผืนนา ลูกศิษย์ลูกหาคือต้นกล้า มวลประชา ครูอาจารย์ ลูกจ้าง คือน้ำและปุ๋ย

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน-สีชมพู สื่อให้เห็นว่า “ลูกน้ำเงินชมพู ต้องเป็นผู้มีความน่ารัก สุภาพอ่อนน้อม หนักแน่น เข้มแข็ง กล้าหาญ และอดทน”

3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี (Benchama Maharat School)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี (Benchama Maharat School)

โรงเรียนเบญจะมะ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29แต่เดิมโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำมณฑลอุบลราชธานี คู่กับโรงเรียนนารีนุกูลที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนประจำจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลพ.ศ.2555ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง (Premiun School)ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 4 ในปี2556 โรงเรียนนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะ จัดว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลหลายอย่างมากทั้งเรื่อง ผ่านการประเมินคุณภายภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ด้วยผลการประเมินระดับ ดีมาก พ.ศ.2558อละสุดท้ายได้รับรางวัลการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA แ 2559อีกด้วยค่ะ

คติธรรม สุพฺพตธมมฺสํคโม วฑฺฒติ (ผู้มีความประพฤติธรรม สังคมดี ย่อมเจริญ)

สีประจำดรงเรียน สีเขียว-แดง

4. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด (Roi-Et Wittayalai School)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด (Roi-Et Wittayalai School)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเรียนประจำจังหวัด ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษาในมัธยมปลาย และชายล้วนในมัธยมต้น มีนวนนักเรียนมากกว่า4000คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 200 คน

ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

สีประจำโรงเรียน เขียว-แสด โดยสีเขียวหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 7 (วันพุธ) ส่วนสีแสดเป็นสีประจำมณฑลร้อยเอ็ด

5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น (Demonstration School of Khon Kaen University)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น (Demonstration School of Khon Kaen University)

เดินทางมาถึงลำดับที่5แล้ว คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลา โรงเรียนตั้งอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งบึงศรีฐาน

สีประจำโรงเรียน ใช้สีเทา มาจากสีเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง มันสมอง และเป็นการรวมกันของสีต่างๆที่มีในโลกอย่างลงตัว

คำขวัญประจำโรงเรียน  คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยเข้มแข็ง วินัยมั่นคง ดำรงสังคมประชาธิปไตย

ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่สากล

เป็นไงกันบ้างคะ ส่อง Top5 โรงเรียนน่าเรียนที่สุดในภาคอีสาน แล้วอยากไปโรงเรียนพบปะเพื่อนใหม่กันแล้วใช่ไหมหลังจากที่เรียนออนไลน์กันมานาน แต่น้อง ๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อหรือผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกของท่านอยู่หวังว่า riianroo.com จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะคะ และนอกจากพื้นฐานโรงเรียนจะสำคัญแล้ว คุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับการเอาใส่ใจในการเรียนของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ

มาทำความรู้จักกับแมวไทย“วิเชียรมาศ” แมวที่มีชื่อเสียงมาแต่ครั้งโบราณเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้เลี้ยงร่ำรวยเงินทอง เป็นแมวไทยต้นตระกูล ที่นำไปปรับปรุงพันธุ์ได้แมวไทยอีกหลายสายพันธุ์ และแมวไทยชนิดแรกที่ชาวต่างชาติรู้จักและตั้งชื่อว่า “Siamese Cat” หรือ “แมวสยาม”  และแมววิเชียรมาศก็มีชื่อเสียงโด่งดังและไปไกลระดับโลกซึ่งจะปรากฏตัวอยู่ในสื่อบันเทิงต่างๆมากมาย เดี๋ยววันนี้เราจะมา แนะนำ 5 สิ่งที่จะทำให้รู้จักวิเชียรมาศ มากขึ้น

ทำความรู้จักกับแมวไทย“วิเชียรมาศ”