กันยายน 26, 2023

Riianroo

ข่าวการศึกษา รอบรั่วมัธยม รอบรั่วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะศึกษาต่อ

อยากเป็นอาชีพอะไร ต้องเรียนคณะไหน

            เด็ก ๆ หลายคนโดยเฉพาะที่เรียนชั้นประถม ต่างก็มีความฝันว่า ฉันอยากเป็นอาชีพนั้น อาชีพนี้ โดยที่ยังไม่รู้ว่าอาชีพนั้นต้องเรียนจบอะไร จึงจะเป็นได้  เมื่อขึ้นเรียนชั้นมัธยมแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้รู้ว่าแต่อาชีพนั้นต้องเรียนจบจากคณะไหน มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ภาระหน้าที่หลัก ส่วนจะมีอาชีพอะไรบ้าง วันนี้ riianroo.com จะมาแนะนำ อยากเป็นอาชีพอะไร ต้องเรียนคณะไหน ตามไปดูกันเลยนะครับ  

           อยากเป็นอาชีพอะไร ต้องเรียนคณะไหน

  1. แพทย์
แพทย์

                     แพทย์ หรือคุณหมอ อาชีพยอดนิยมตลอดกาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กที่เรียนสายวิทย์ – คณิต เพราะหน้าที่หลักคือ การช่วยเหลือ รักษาผู้ป่วย การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ญาติ

การทำงานร่วมวิชาชีพอื่นอย่างเภสัชกรและพยาบาล หากต้องการประกอบอาชีพนี้จะต้องเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียน 6 ปี เมื่อจบได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว ก็ต้องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง เช่น ออโธปิดิกส์, จิตเวชศาสตร์, อายุรกรรม, จักษุวิทยา สามารถเลือกทำงานได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเฉพาะโรค

  1. คุณครูหรืออาจารย์
คุณครูหรืออาจารย์

                            คุณครูและอาจารย์ (มีความแตกต่างกัน คุณครูใช้ตามโรงเรียนรัฐบาลกับเอกชน ส่วนอาจารย์ใช้กับโรงเรียนสาธิตหรือมหาวิทยาลัย) เป็นอีกอาชีหนึ่งที่ได้ความนิยมไม่แพ้กันเลย

ด้วยหน้าที่หลักคือ สอนให้ความรู้นักเรียนนิสิตนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้เรียน ถือเป็นการช่วยเหลือคนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะต้องเขาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ (แล้วแต่ที่จะเรียก) เมื่อจบออกไปแล้วจะต้องไปเป็นคุณครูตามวิชาเอกที่เราจบ เช่น เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา เอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) เอกการศึกษาพิเศษ เอกอาชีวศึกษา และอื่น ๆ

  1. พยาบาล
พยาบาล

                              อีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง หากถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร “อยากเป็นพยาบาลค่ะ” ซึ่งมีหน้าที่ที่คอยดูแลร่วมกับคุณหมอ คอยเช็ดตัว วัดอุณหภูมิ เช็คประวัติผู้ป่วย ให้คำปรึกษาหรือการแนะนำกับญาติผู้ป่วย ซึ่งหากใครอยากเป็นพยาบาลจะต้องเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน หรือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  1. วิศวกร

                              นี่เลยกับอาชีพ วิศวกร ซึ่งเป็นอาชีพที่ทั้ง HOT และ HIT โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้ชาย ซึ่งสมัยที่ผู้เขียนตอนเป็นเด็กประถม ถ้าถามว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไร เด็กชายส่วนใหญ่ตอบได้เต็มปากว่า “ผมอยากเป็นวิศวกรครับ”

ซึ่งมีหน้าที่หลัก ๆ เลย คอยกำกับแบบก่อสร้าง ไซต์งาน ควบคุมชิ้นส่วนเครื่องกล ดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้า ระบบท่อ หากใครอยากทำงานอาชีพนี้จะต้องเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งได้หลายแขนง เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการเกษตร และอื่น ๆ

  1. ผู้พิพากษา

                               ถ้าถามเด็ก ม.ปลายสายศิลป์ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ซึ่งตอบได้อย่างเต็มปากว่า “ผู้พิพากษา” โดยที่บทบาทหน้าที่หลักของอาชีพนี้คือ  การพิจารณาคดีความ การตัดสินในคดีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา และคดีแพ่ง หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องทำงานร่วมกับ พนักงานบังคับคดี ทนายความ อัยการ และตำรวจ และยังเป็นวิชาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่เด็กทุกวันนี้มีความฝันที่อยากจะเป็นผู้พิพากษา ทำให้ในแต่ละปีมีจำนวนคนสอบเข้าไม่น้อยเลย แต่จำนวนรับตรงกันข้ามเลย ซึ่งคนที่จะทำอาชีพนี้ก็ต้องเข้า คณะนิติศาสตร์ มีสถาบันที่คนนิยมเรียนมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  1. สถาปนิก

                               ถ้าถามถึงอาชีพสายครีเอท ต้องนี่เลย “สถาปนิก” ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ การเขียนแบบบ้าน อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือการออกแบบ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกร และช่างฝ่าย ๆ ต่าง เพื่อการวางแผนอาคารไม่ให้มีผิดพลาด จึงจะทำให้อาคารที่ออกแบบมานั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคนที่อยากทำอาชีพสถาปนิก จะต้องเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันที่แนะนำเลยคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (แต่ได้ยินข่าวตอนเรียนว่าค่าเทอมหลักหมื่น ค่าอุปกรณ์หลักล้าน) 

  1. นักบัญชี

                               ถ้าถามถึงอาชีพยอดฮิตของเด็ก ม.ปลาย สายศิลป์-คำนวณคืออะไร นั่นก็คือ อาชีพนักบัญชี โดยหน้าที่หลักของวิชาชีพนี้คือ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับองค์กร  การคำนวณตัวเลขในบัญชี ทำงบดุลการเงินตามที่เวลากำหนด การเขียนบัญชีรายจ่ายประจำปี  เรียกได้ว่าใครคิดจะทำงานด้านบัญชีเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ

นอกจากจะต้องเก่งและชอบการคำณวนอย่างวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องมีความรอบคอบอีกด้วย เพราะจะต้องคำนวณบัญชีตามความเป็นจริงและกุมความลับให้แน่นหนา และจะต้องเข้าคณะพาณิชยศาสตร์ฯ, คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีเท่านั้น

                   จบไปแล้วนะครับสำหรับ อยากเป็นอาชีพอะไร ต้องเรียนคณะไหน ซึ่งผู้เขียนได้ทั้งแนะนำในภาระหน้าที่หลักของแต่ละอาชีพ การทำงาน และเป็นการแนะนำคณะที่จะต้องเรียนไปในตัวด้วย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นหาตัวเองว่าอยากทำอาชีพอะไร

แนะนำบทความ น่าสนใจ

เคล็ดลับที่ทำให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายๆ สมัยนี้ข้าวของหลายๆ อย่างมีราคาที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เรานั้นต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามไปไปด้วย แต่เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นตามทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งการกู้เงินจากที่ต่างๆ  บางคนไปกู้เงินนอกระบบพอถึงเวลาที่ไม่มีเงินที่จะไปคืนตามกำหนด เจ้าของเงินมาทำร้ายร่างกายเกิดปัญหาไม่จบไม่สิ้น เราจึงมีวิธีการ  6 วิธีง่ายๆ ที่ทำให้เรามีเงินเก็บ สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง มาเป็นแนวทางให้กับบุคคลที่ต้องการมีเงินเก็บ ได้นำเอาไปปรับใช้

6 วิธีง่ายๆ ที่ทำให้เรามีเงินเก็บ สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง
6 วิธีง่ายๆ ที่ทำให้เรามีเงินเก็บ สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง